หนุนอุตฯ S-curve ยกเครื่อง “สิทธิประโยชน์” ลงทุนใหม่

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน ทั้งเครื่องมือจาก “บีโอไอ” และ “EEC” แต่ทว่าในสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นจังหวะดีที่ไทยต้องทบทวนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดการลงทุนดึงการลงทุนจากวิกฤตเทรดวอร์

Read more