Home Automation บ้านอัจฉริยะ

Home Automation บ้านอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ เทคโนโลยีใกล้ตัว มีดีมากกว่าความสะดวก “เทคโนโลยีใกล้ตัวที่ถูกมองข้าม ได้ทั้งความสะดวก และความประหยัด” ทันทีที่เราเดินเข้าบ้าน หรือคอนโด เป็นการยากที่จะปฏิเสธว่า กิจกรรมแรกๆ ที่เรามักทำคือ การเดินไปเปิดสวิทช์ไฟในห้อง ตามด้วยการกดรีโมทแอร์เพื่อทำความเย็น และการเปิดหรือปิด ม่าน และหน้าต่าง เป็นกิจวัตรที่เราคุ้นเคย

Read more